Giới Thiệu


Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu ăn mặc đa dạng & nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng & cộng đồng thông.

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Lĩnh Vực Hoạt Động

Sản xuất, mua bán hàng may mặc, nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, thuốc nhuộm và các sản phẩm ngành dệt may.

Năng Lực Công Ty

Năng Lực Công Ty

Danh Hiệu & Giải Thưởng

Danh Hiệu & Giải Thưởng

Vị Trí Địa Lý

Vị Trí Địa Lý